Hizmetlerimiz

Sizlere, Ortaklarımızın mesleki tecrübelerinin ve titiz çalışma prensiplerinin ışığı altında, başta Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi tüm mevcut yasal düzenlemelerin ve ilkelerin gerekli kıldığı yeniliklere eş zamanlı uyum sağlama amacıyla hizmetlerimizi sunmaktayız.

Vergi ve Denetim Hizmetlerimiz
Pera Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş olarak aşağıdaki alanlarda Yeminli Mali Müşavirlik ve Tam Tasdik Hizmeti vermekteyiz:
• Kurumlar Vergisi
• Gelir Vergisi
• Katma Değer Vergisi
• Özel Tüketim Vergisi
• Damga Vergisi
• Teşvik, İndirim, İstisnalar
• Özel Amaçlı Raporlar
• Vergisel Risk analizi
• Kanuni defter ve belgelerin, mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi
• Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi
• Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin kontrolü, tasdiki
• Tam Tasdik Raporu düzenlenmesi

KDV İadesi Hizmetlerimiz
• Karşıt inceleme
• KDV iade raporunun yazılması
• KDV İade Raporu eksikliklerine hakkında Vergi Dairesi ile yazışmaların yapılması
• KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü
• KDV iade raporunun sonuçlandırılması ve vergi dairesine teslimi

Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tabloların oluşturulması
• Bağımsız denetim raporu düzenlenmesi

Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin danışmanlık
• İşlemlerin vergisel boyutunun analizi ve değerlendirilmesi
• Yabancı sermayeli Şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri konusunda vergisel danışmanlık
• Vergi Davalarında danışmanlık hizmeti
• Transfer Fiyatlandırması uygulamalarına ilişkin danışmanlık
• Ar-Ge ve Teşvikler konusunda danışmanlık

Outsourcing Hizmetlerimiz
• Yönetim Raporlaması, Finansal Raporlama (Bilanço-Gelir Tablosu), Nakit akım analizi
• Muhasebe desteği
• Mevzuat konusunda destek
• Yarı zamanlı / tam zamanlı muhasebe ve finans personeli sağlanması